HØST 2021:

ENGLER I AMERIKA av Tony Kushner på Den Nationale Scene i Bergen, premiere 8.10.

Ny faglitterærbok i serien Våre Stemmer: Om å leve med ME, kom ut i mai. 

Del 3 i denne serien Våre stemmer: Om å leve etter å ha opplevd forfølgelse og tortur er under planlegging.

I repertoar på Maksim Gorkij teater i Vladivostok, Russland spilles fortsatt ANNA KARENINA på 8 sesongen( har akkurat gjestet St. Petersburg) og ET DUKKEHJEM på 3 sesong.

 

Bøker på markedet:
Faktabøker: VÅRE STEMMER: Om å leve med HIV (2015), og VÅRE STEMMER: Om å leve med ME( 2021), med foto av Fin Serck-Hansen. Press forlag..
Romaner: JEG HAR ARVET EN MØRK SKOG(2012) om familiehemmeligheter, far-sønn og 2 verdenskrig og FORESTILLINGER. ( 2014). Boken foregår i teatermiljøet og på 1980-tallet da hiv og aids dukket opp i Norge.

Begge bøker på Vigmostad og Bjørke forlag. Positive anmeldelser, bl.a i Stavanger Aftenblad, Dagsavisen, Dagbladet, VG, Telemarksavisa, Adresseavisen og Varden.

Bøkene fåes i bokhandelen eller på nett.

 

Blogg: mortborg.blogspot.com/ eller twitter.com/mortborg

 

AUTUMN 2021:

ANGELS IN AMERICA by Tony Kushner at The National Theatre of Bergen, from oct 8th..

2 different bookprojects; May-21: and Spring 22.

 

My books on the market:

Non-fiction-book : OUR VOICES( 2015): Inteviews and photos of people living with HIV. OUR VOICES (2021): Interviews and photos of people living with ME.

Last novel, CONSEPTIONS ( 2014). It is taking place in the theatre and the time is 1980, a story about art, love and death. .

First novel: I HAVE INHERITIED A DARK WOOD( 2012), A story of familysecrets.

All in the bookstores or on net.

 

ANNA KARENINA and A DOLLS HOUSE running in repertoire on eight and third season,at the Maksim Gorkytheatre, Vladivostok, Russia.